4 lutego 1949 roku, na wniosek Komisji Centralnej Związków Zawodowych, uchwalono ustawę powołującą do życia Fundusz Wczasów Pracowniczych. Work in progres.